Lid worden?

Iedereen vanaf 12 jaar en in het bezit van zwemdiploma’s A en B kan lid worden van onze vereniging. Als lid bieden wij je de mogelijkheid om snorkel, duik (14 jaar) en freedive-opleidingen (16 jaar) te volgen daarnaast mag je deelnemen aan onze zwembadtrainingen en activiteiten (zie soorten lidmaatschap). Vanzelfsprekend niet de activiteiten waar je niet voor gebrevetteerd bent.

Tevens wordt je (behalve de aquagymers) ook lid van de NOB: www.onderwatersport.org
Je ontvangt maandelijks het onderwatersportblad en je bent verzekerd voor duikongevallen in binnen en buitenland inclusief decompressie-ongevallen.

Soorten lidmaatschap (zwembadrechten):

Lid:

Als je gebruik wilt maken van onze zaterdagmiddagtraining wekelijks 1,5 uur (behalve juli en augustus): deels het diepe, deels het ondiepe.


Aquagymlid:

Wanneer je wilt komen aquagymen ±12 quagymzaterdagen (zie planning)
Je bent dan ±45 minuten in het ondiepe bad intensief aan het sporten.
(Een aquagymlid hoeft geen lid te worden van de NOB).


BAL-lid:

Wanneer je als volledig lid niet (meer) in de gelegenheid bent vrijwel iedere zaterdag aan de trainingen deel te nemen, maar toch bij de vereniging wilt blijven. Je mag op de aquagymzaterdagen gebruik maken van het zwembad (zie planning).

 

Contributie:

Inschrijfgeld: € 10,00/eenmalig
Lidmaatschap: € 35,50 /kwartaal
Lidmaatschap NOB: € 42,00/ jaar
Juniorleden (tot 18 jaar) :  
Inschrijfgeld: € 10,00 /eenmalig
Lidmaatschap: € 32,50 /kwartaal
Lidmaatschap NOB: € 18,00 /jaar
   
Lidmaatschap BAL: € 60,00/jaar
Lidmaatschap Aquagym: € 60,00/jaar
  • Lid ben je minimaal voor 1 jaar en aanmelden dient schriftelijk te gebeuren.
  • De NOB-tarieven zijn onder voorbehoud, aan het eind van het jaar worden de tarieven voor het volgend jaar bepaald.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastge­steld.
  • Elk tweede en volgend lid uit een gezin, wonend op hetzelfde adres, krijgt een korting op het lid­maatschap van Maldive ’87 van respectievelijk 25% en 35%.
  • De contributie wordt automatisch per kwartaal geïncasseerd. Bij onterechte stornering van contributiegelden door leden wordt € 5,00 in rekening gebracht.
  • Bij te late betaling van de contributie bedragen de kosten € 1,50 per openstaand kwartaal per maand.
  • BAL-Lidmaatschap wordt in januari geïnd en er vindt geen restitutie plaats bij opzegging.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en de opzegtermijn is een half jaar ingaande op de 1e van een kwartaal.